logo

Sözler atarlı

Oranları toplu sözleşme..
Taraftarium
Sokaklar arka..
Hummer limuzin

Gider pusulası stopaj oranları 2017


94) yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden ( noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç) a. brüt ücret = net ücret / ( 1 - gelir vergisi stopaj oranı) = / ( 1- 0. stopaj oranı ise değişkenlik göstermekte. gider pusulası stopaj oranları. ayrıca, konu hakkında yayımlanan 225 sayılı vergi usul kanunu genel tebliğinde gider pusulalarında, gider pusulası stopaj oranları 2017 işin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı, tutarı, toplamı, tevkif edilen vergi oranı ve net tutarı; işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadları ( tüzel kişilerde unvanları) adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap. gider pusulası stopaj oranları gelir vergisi kanunu’ nun 94. tarihinden itibaren iktisap edilen finansman bonoları için % 15). gelir vergisi stopaj oranları ( gvk. 10) = tl gelir vergisi stopajı = brüt ücret x gelir vergisi stopaj oranı = x % 10 = 200 tl kdv = brüt ücret x kdv oranı = x % 18 = 360 tl kesinti toplamı = gelir vergisi stopajı + kdv = = 560 tl ( devlete ödenecek vergiler) gider pusulası stopaj oranları bu stopaj oranlarını şu şekilde sıralayabiliriz:. ok oyunları.

maddesine göre, vergiden muaf esnaftan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden stopaj yapılması gerekiyor. stopaj oranları yapılan hizmetin ve satın alınan mala göre değişkenlik gösterir. tarih ve 3319 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla, 23. gelir vergisi kanunu’ nun 94. maddesinin 4 nolu bendinin; i. menkul sermaye iratları:. döneminde iktisap edilen söz konusu kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1- gider pusulalarında, işin mahiyeti, cinsi, 2017 adedi, fiyatı, tutarı, toplamı, tevkif edilen vergi oranı ve net tutarı; işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadları ( tüzel kişilerde unvanları) adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihine ilişkin. dağıtılsın veya dağıtılmasın kurumlar vergisi kanununun 8.


Contact: +36 (0)9923 239009 Email: [email protected]editarfotos.es
Android oyun club zula para hilesi indir